NGJITËS QERAMIKE

ULTRA FIX STANDARD

Përshkrimi

ULTRAFIX S është ngjites per qeramika me baze cimento. Ofron ngjitshmeri te larte ne fillim dhe me pas, dhe eshte rezistente ndaj lageshtires. Klasifikohet ne kategorine e ngjitesave C1 ne baze te standartit EN 12004.
Konsumi
1,5-4,0 kg/m2, ne varesi te permasave te dhembezave te vegles se punes dhe natyres se substratit.
Paketimi
ULTRAFIX S ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
Magazinimi: 12 muaj prej dates se prodhimit, nqs eshte ruajtur ne paketimin original dhe jo te hapur, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian