NGJITËS QERAMIKE

ULTRA FIX PREMIUM

Përshkrimi

ULTRA FIX PREMIUM është ngjitës qeramike me cilesi të lartë, I përforcuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri të lartë prej fillimit dhe me pas, dhe është rezistentë ndaj lagështisë dhe ka veti elastike. Ka aftesi shumë të larta antireshqitës dhe ofron kohë punimi të gjatë. Klasifikohet në kategorinë e ngjitësave C2 TE S1 në bazë të standartit EN 12004 dhe EN 12002.
Konsumi
1,5-4,0 kg/m2, në varësi të përmasave të dhëmbezave të vegles së punes dhe natyres së substratit.
Paketimi
ULTRA FIX P ofrohet në thasë letre 25kg
Jetegjatesia
Magazinimi: 12 muaj prej datës së prodhimit, nqs është ruajtur në paketimin original dhe jo te hapur, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat.
Albanian