TOP FLOOR

TOP FLOOR GJELBERT

Përshkrimi

Llaç i gatshёm me bazё çimento me materiale inerte kuarcore dhe shtesa (aditivё) tё posaçme pёr fortёsimin e sipёrfaqeve nё dysheme industriale tё reja. Ofron rezistencё tё lartё ndaj fёrkimit dhe goditjeve.
Konsumi
3-5 kg/m 2 sipёrfaqeje.
Paketimi
Thasё 25kg.
Magazinimi
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasё të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagёshtia.
Albanian