NGJITËS QERAMIKE

MULTI FIX

Përshkrimi

MultiFIX eshte ngjites qeramike, I perforecuar me rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri te larte prej fillimit dhe me pas, dhe eshte rezistente ndaj lageshtires. Ofron gjithashtu kohe shume te gjate per aplikim ose korrektim. Klasifikohet si ngjites C2 E ne baze te standartit EN 12004..
Konsumi
1,5-4,0 kg/m2, ne varesi te permasave te dhembezave te vegles se punes dhe natyres se substratit.
Paketimi
MultiFIX ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
12 muaj prej dates se prodhimit, nqs eshte ruajtur ne paketimin original dhe jo te hapur, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian