NGJYRAT

GRANITIFAS

Përshkrimi

GRANITIFAS është ngjyrë me bazë akryli e përshtatshme, për përdorim të jashtëm në sipërfqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-ҫimento e tjera, me aftësi të shkëlqyer për mbulim dhe qëndrueshmëri të lartë.
Konsumi
1Liter 4-6m²
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian