NGJYRAT

Granitifas Transparent Professional

Përshkrimi

GRANITIFAS TRANSPARENT Professional është ngjyrë me bazë akryli e përshtatshme, për përdorim të jashtëm në sipërfqe të suvatuara,tullave, betoni, asbest-ҫimento e tjera,me aftësi të shkëlqyer për mbulim dhe qëndrueshmëri të lartë.
Konsumi
1Liter 8-10m². Mjetet e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian