NGJYRAT

GRANITIFAS Profesional

Përshkrimi

GRANITIFAS PROFESIONAL është ngjyrë me bazë akryli e përshtatshme, për përdorim të jashtëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-ҫimento e tjera, me aftësi të shkëlqyer për mbulim dhe qëndrueshmëri të lartë.
Konsumi
1Liter 8-10m²
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian