NGJYRAT

Graniticolor

Përshkrimi

GRANITIKOLOR është ngjyrë plastike me cilësi shumë të lartë për përdorim të mbre-ndshëm në sipërfqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-ҫimento etj.
Konsumi
1Liter 4-6m². Mjetet e punës menjëherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian