NGJYRAT

Graniticolor profesional

Përshkrimi

GRANITIKOLOR PROFESIONAL është ngjyrë plastike me cilësi shumë të lartë për përdorim të mbrendshëm në sipërfqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-ҫimento etj.
Konsumi
1Liter 8-10m². Mjetet e punës menjëherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian