LLAQE

LLAQ I BARDH

Përshkrimi

Graniti Llac I Gateshem eshte llac I para-perzier, me baze cimeto qe ka nevoje vetem per shtimin e ujit. Graniti llac I gateshem ofron: - Νgjitshmeri te larte ne substrat - Punueshmeri te shkelqyer. - Aplikim I thjeshte - Ideal per aplikim me pompe llaci. - Veti te standartizuara dhe stabel - Veti shume te mira per pershkrimin e avujve te ujit neper ndertesa. - E pershtatshme per ambiente te jashtme dhe te brendshme. Klasifikohet si llac I kategorise GP CS IΙ, W0 ne baze te standartit ΕΝ 998-1.
Konsumi
Perafersisht 13,5 kg/m2/cm trashesi llaci.
Paketimi
Llaci I Gateshem ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
12 muaj prej dates se prodhimit nqs magazinohet ne paketimin origjinal, te pademtuar, dhe ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian