HIDROIZOLIME

GRANITI IZOLIM SUPER ELASTIC 5kg

Përshkrimi

Graniti Izolim Super Elastik është membranë elastike e gatëshme për tu përdorur, pa përmbajtjen e tretësave organike. Pasi thahet formon një membrane me elasticitet të lartë, e cila nuk lejon penetrimin e ujit.
Konsumi
1,0-1,5 kg/m2, në varesi të siperfaqes se dyshemese/mureve.
Paketimi
Graniti Izolim Super Elastik ofrohet në paketim në kova 5 kg dhe 15 kg.
Magazinimi
12 muaj pas datës se prodhimit, nqs rruhet në paketimin original, paketim te mbyllur , ne temperature +5OC dhe +35OC.Duhet te mbrohet nga ekspozimi direkt I diellit dhe ngrirja
Albanian