HIDROIZOLIME

GRANITI HIDROIZOLIM 25kg

Përshkrimi

Graniti Hidroizolim 2K eshte izolues elastic me 2 komponent qe aplikohet me brushe. Perbehet nga dy grupe produktesh, nje me baze cimento (Komponenti A) dhe grupi tjeter perbehet nga emulsion rezinash (Komponenti B). Pasi thahet dhe forcohet, formon nje membrane homogjene dhe elastike e cila ofron advantazhet e meposhtme: - Ka aftesi rezistuese kunder plasaritjeve te substratit - Parandalon pershkrimin e ujit me presion deri ne 7 atm ne baze te standartit DIN 1048. - Mbron betonin nga karbonizimi. - Ka aftesi te lejoje avullimin e ujit. - Rezistente me kalimin e kohes. - Aplikim I lehte dhe me kosto te ulet.
Konsumi
Ne varesi te ndikimit te ujit, minimum I konsumit ne varesi edhe te trashesise mund te jete si me poshte: Efekti I ujit: Konsumi minimal Trashesia minimale: Lageshti 2,0 kg/m2 Afersisht 1,5 mm Uje pa presion 3,0 kg/m2 Afersisht 2,0 mm Uje me presion 3,5-4,0 kg/m2 Afersisht 2,5 mmac
Paketimi
Paketim I kombinuar 33 kg (Thesi 25 kg me pudren me baze cimento + Paketimi plastik 8 kg me emulsion).
Magazinimi
Komponenti A: 12 muaj prej dates se prodhimit, nqs ruhet ne paketimin origjinal te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngrica. Komponenti B: 12 muaj prej dates se prodhimit, nqs ruhet ne paketimin origjinal, jo te hapur, ne temperature +5OC and +35OC. Duhet te mbrohet nga ekspozimi direct ne diell dhe nga ngricat.
Albanian