GLET

GLED FINAL EXTERIOR

Përshkrimi

Graniti Glet Proffesional Exterior eshte stuko per ambiente te jashtme, me baze cimento, e modifikuar me polimer akrilik, dhe me nje granulometri te imet. Kur perzihet me ujn, perftohet nje mase kremoze e pershtatshme per aplikim ne shtrese te holle. Ne krahasim me produktet e tjera ofron advantazhet si me poshte: Eshte me e lehte per ta lemuar dhe gerryer me leter abrasive. Ka konsum te paket. Klasifikohet ne kategorine e llacit PCC R2 ne baze te standartit Europian EN 1504-3.
Konsumi
Afersisht 1,2 kg/m2/mm te trashesise se shtreses.
Paketimi
Graniti Glet Proffesional Exterior ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
12 muaj pas dates se prodhimit nqs eshte ruajtur ne paketimin origjinal te pa demtuar, dhe ne vende larg lageshtise dhe ngricave.
Albanian