GIPS

GIPS KEBER sw 400

Përshkrimi

Graniti Gipskleber SW 400 përdoret për vendosjen e elementeve metalik ne kendet e mureve ose vende te tjera. Nuk është e përshtatshme për stukim
Përpunimi
Graniti Gipskleber SW 400 hidhet në ujë të pastër (17 litra për 30 kg Gipskleber SW 800). Pëzihet me mikser ose me dorë, deri sa të arrihet një masë e nje trajtshme pa kokërriza. Masa e përgaditur vendoset vetem në siperfaqe te pastra, te thata dhe te qendrueshme. Mbeturina suvaje, lyrjet e vjetra dhe tapetat në murë duhet të largohen. Sipërfaqet e betonit të lëmuara dhe me aftesi jo-thithëse duhet të lyhen me Graniti BetonKontakt, ndersa siperfaqet me aftësi te madhe thithëse lyhen me Graniti Tiefgrund. Masa nuk duhet të përzihet me materiale tjera. Koha e përpunimit është afërsisht 1/ 2 orë.
Jetëgjatsia
Afërsisht 6 muaj, mbi paleta druri ne ambiente pa lageshti
Udhëzim
vegla e punës të përdorura duhet të pastrohen menjëherë me ujë mbas përfundimit të punes. Mbeturinat e gipsit të mbetura mund te zvoglojnë shume kohen e përpunimit të masë së pergatitur pasardhese.
Albanian