NGJITËS QERAMIKE

FORTE FIX

Përshkrimi

ForteFIX eshte ngjites qeramike me baze cimento. Ofron ngjitshmeri te larte prej fillimit dhe me pas, dhe eshte rezistente ndaj lageshtise. Ka veti shume te mira kunder rreshkitjes se pllakave te qeramikes kur aplikohen ne pozicion vertical. Klasifikohet ne kategorine e ngjitesave C1 T ne baze te standartit EN 12004.
Konsumi
1,5-4,0 kg/m2, ne varesi te permasave te dhembezave te vegles se punes dhe natyres se substratit.
Paketimi
ForteFix ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
12 muaj prej dates se prodhimit, nqs eshte ruajtur ne paketimin original dhe jo te hapur, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian