GLET

FINO

Përshkrimi

Fino Profesional eshte material ndertimi para-miksuar , me nje perzgjedhje te seleksionuar te lendeve te para me baze cimento dhe gelqere ku behet perzierja vetem me uje . Fino Professional ofron: - Aplikim i lehte
- Aftesi penetrimi te avullit ne mure (i jep mundesi “frymemarrje” mureve)
- Eshte produkt me veti te standartizuara.
- E pershtatshme per aplikime ne ambiente te brendshme dhe te jashtme
- Gjate aplikimit ne kushte standarte pune, parandalon carjen ose plasaritjen e siperfaqeve te murit.
- Klasifikohet si produkt i kategorise GP CS IΙ, W2 ne baze te standartit EΝ 998-1.
Konsumi
Afersisht 1,4 kg/m²/mm trashesi aplikimi. Trashesia e rekomanduar e aplikimit me dy duar eshte : 2-3 mm.
Paketimi
Fino Professional ofrohet ne thase letre 25 kg
Jetegjatesia
12 muaj nga data e prodhimit, nqs ruhet ne paketimin origjinal, te pademtuar, dhe ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian