FASADAT MINERALE

2 mm full

Përshkrimi

Graniti Fasade Minerale eshte produkt I para perzier, me kokrriza deri ne 2 mm ne permbajtjen e vet, e perforecuar me rezina. Graniti Fasade Minerale ofron`: Aftesi te larte kundrejt thithjes se ujit ne baze te DIN 18550. Aftesi te larte per avullimin e ujit prej sistemit (efekti I frymemarjes se sistemit). Veti te standartizuara dhe stable. E pershtatshme per aplikime te brendshme dhe te jashtme. Parandalon krisjen ose carjen e mureve shume me mire se llaci normal. Aplikohet shume lehte. Klasifikohet ne kategorine e llacit GP CS IΙ, W2 sipas standartit ΕΝ 998-1.
Konsumi
Afersisht 1,4 kg/m2/mm trashesi aplikimi te fasades. Rekomandohet te aplikohet ne trashesi 2 – 2.5mm.
Paketimi
Graniti Fasade Minerale ofrohet ne thase letre 25 kg.
Jetegjatesia
12 muaj prej dates se prodhimit nqs ruhet ne paketimin origjinat dhe te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtira dhe ngricat.
Albanian