FASADAT PLASTIKE

2 mm full

Përshkrimi

GRANITI FASADË PLASTIKE është llaq i gatshëm i punuar nga materiale lidhëse akrilike të kualitetit shumë të lartë, granulatit mineral dhe shtesave tjera. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të fasadave të jashtme, posaqërisht aplikohet në sistemet Termo-Izoluese të ndërtesave, me qëndrueshmëri të madhe ndaj ndikimeve atmosferike si lagështia dhe rrezet e dritës.
Konsumi
GRANITI FASADE PLASTIKE me kokrriza 2 mm full shpenzimi në sipërfaqe të rrafshët është 4.0 – 4.5kg/m².
Paketimi
Jetegjatesia
Albanian